Tuyển kỹ sư đi Nhật

Kỹ sư gia công sản phẩm nhựa cơ khí

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Miyazaki  Lương: 20 man/tháng  Hạn nộp: 30/12/2018 Chi tiết

Kỹ sư vận hành máy – gia công cơ khí

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Hiroshima  Lương: 18 man/tháng  Hạn nộp: 10/01/2018 Chi tiết

Kỹ sư gia công, thiết kế cơ khí

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Fukuoka  Lương: 20 man/tháng  Hạn nộp: 04/01/2018 Chi tiết

Kỹ sư thiết kế khuôn dập

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Kagoshima  Lương: 350-450 man/năm  Hạn nộp: 2/01/2019 Chi tiết

Kỹ sư điều khiển robot – đóng gói thực phẩm

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Shimane   Lương: 18-19 man/tháng  Hạn nộp: 28/12/2018 Chi tiết

Kỹ sư chế biến thực phẩm ( chế biến Hàu đông lạnh )

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Hiroshima  Lương: 18 man/tháng  Hạn nộp: 27/12/2018 Chi tiết

Kỹ sư vận hành máy đúc

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Shimane    Lương: 18 man/tháng  Hạn nộp: 10/7/2018  Chi tiết

Kỹ sư xây dựng – Thiết kế – Giám sát

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Kyoto        Lương: 21 man/tháng  Hạn nộp: 8/6/2018    Chi tiết

Kỹ sư thiết kế phụ tùng ô tô

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực:nhiều vùng    Lương: 20-30 man/tháng  Hạn nộp: 7/5/2018 Chi tiết

Kỹ sư đi Nhật  – chế tạo cơ khí làm việc tại Nagoya

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Nagoya     Lương: 18 man/tháng  Hạn nộp: 2/4/2018 Chi tiết

Trang :      1  2 3 4 5

 

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.