Tuyển kỹ sư đi Nhật

Kỹ sư xây dựng – 2001 – 24051XD

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Tokyo                       Lương: 700 – 900 man/năm          Hạn nộp: 14/03/2018              Chi tiết

Kỹ sư xây dựng – 2002 – 24052XD

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Tokyo                        Lương: 700 – 1300man/năm       Hạn nộp: 17/03/2018               Chi tiết

Kỹ sư xây dựng – 2003 – 24669XD

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Kangawa                 Lương: 299 – 399man/năm          Hạn nộp: 21/03/2018               Chi tiết

Kỹ sư xây dựng – 2004 – 25510XD

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Tokyo                        Lương: 400 – 800man/năm         Hạn nộp: 22/03/2018               Chi tiết

Kỹ sư xây dựng – 2005 – 27673XD

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Tokyo                        Lương: 300 – 550man/năm          Hạn nộp: 25/03/2018               Chi tiết

 

Kỹ sư thiết kế phụ tùng ô tô

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: nhiều vùng                 Lương: 20 – 30 man/năm           Hạn nộp: 12/02/2018               Chi tiết

Kỹ sư IT – 3005 – 23930CNTT

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Tokyo                          Lương: 450 – 700 man/năm        Hạn nộp: 21/03/2018               Chi tiết

Kỹ sư IT – 3006 – 23981CNTT

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Tokyo                         Lương: 500 – 1000 man/năm        Hạn nộp: 19/03/2018              Chi tiết

Kỹ sư IT – 3007 – 23985CNTT

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Tokyo                          Lương: 400 – 800 man/năm            Hạn nộp: 13/03/2018           Chi tiết

Kỹ sư IT – 3008 – 23987CNTT

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Tokyo                          Lương: 378 – 800 man/năm            Hạn nộp: 15/03/2018           Chi tiết

Kỹ sư hàn bán tự động – Gifu

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Gifu                            Lương: 18 man/tháng                      Hạn nộp: 23/4/2018            Chi tiết

Kỹ sư xây dựng – ngành chế tạo sản phẩm bê tông

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Hokkaido                   Lương: 18 man/tháng                       Hạn nộp: 25/4/2018            Chi tiết

Kỹ sư phân tích và phát triển thân xe

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Kanagawa                   Lương: 22-30man                           Hạn nộp: 3/2/2018              Chi tiết

Kỹ sư tạo các chi tiết nội thất xe ô tô

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: nhiều vùng                   Lương: 25 man trở lên                   Hạn nộp: 18/5/2018            Chi tiết

Trang :     1  2 3  5

 

 

 

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.