Tuyển kỹ sư đi Nhật

Kỹ sư xây dựng – 2001 – 24051XD

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Miyazaki  Lương: 20 man/tháng  Hạn nộp: 30/12/2018 Chi tiết

Kỹ sư xây dựng – 2002 – 24052XD

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Tokyo  Lương:700-1300man/năm  Hạn nộp: 17/3/2018 Chi tiết

Kỹ sư xây dựng – 2003 – 24669XD

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Kangawa  Lương: 299-399man/năm  Hạn nộp: 21/3/201 Chi tiết

Kỹ sư xây dựng – 2004 – 25510XD

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Tokyo  Lương: 400-800man/năm  Hạn nộp: 22/3/201 Chi tiết

Kỹ sư xây dựng – 2005 – 27673XD

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Tokyo  Lương: 300-550man/năm  Hạn nộp: 25/3/201 Chi tiết

Kỹ sư thiết kế phụ tùng ô tô

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: nhiều vùng  Lương:20-30 man/tháng  Hạn nộp: 12/2/2018  Chi tiết

Kỹ sư IT – 3005 – 23930CNTT

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Tokyo  Lương: 450-700 man/năm  Hạn nộp: 21/3/2018 Chi tiết

Kỹ sư hàn bán tự động – Gifu

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Gifu   Lương: 18 man/tháng  Hạn nộp: 23/4/2018  Chi tiết

Kỹ sư xây dựng – ngành chế tạo sản phẩm bê tông

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Hokkaido  Lương: 18 man/tháng  Hạn nộp: 25/4/2018  Chi tiết

Kỹ sư thiết kế ghế ngồi ô tô

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: nhiều vùng  Lương: 30-40 man/tháng  Hạn nộp: 12/1/2018  Chi tiết

Kỹ sư data Scientist

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Tokyo  Lương: 22-40 man/tháng  Hạn nộp: 10/1/2018  Chi tiết

 

Trang :     1  2 3  5

 

 

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.