Tuyển kỹ sư đi Nhật

Kỹ sư thiết kế nội thất ô tô – Tochigi

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Tochigi                Lương: thảo thuận              Hạn nộp: 7/3/2018                     Chi tiết

 Kỹ sư thiết kế bình chứa nhiên liệu ô tô

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Aichi                     Lương: thảo thuận             Hạn nộp: 5/6/2018                    Chi tiết

Kỹ sư phân tích các bộ phận phanh xe

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Tochigi                 Lương: thảo thuận              Hạn nộp: 04/06/2018                Chi tiết

 Kỹ sư phân tích ô tô – Shizuoka

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Shizuoka             Lương: thảo thuận              Hạn nộp: 15/04/2018                 Chi tiết

Kỹ sư thiết kế, phát triển máy móc thiết bị nặng

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: IBARAKI             Lương: 25 – 35 man             Hạn nộp: 11/09/2018                Chi tiết

Kỹ sư thiết kế đèn – Tochigi

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: TOCHIGI            Lương: tùy năng lực             Hạn nộp: 17/08/2018                Chi tiết

Kỹ sư phân tích chất lỏng nhiệt

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: TOKYO              Lương: 24 – 30 man              Hạn nộp: 13/2/2018                 Chi tiết

Kỹ sư IT – phát triển truyền hình video

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: TOKYO              Lương: 20 – 30 man              Hạn nộp: 18/1/2018                  Chi tiết

Kỹ sư IT- phát triển hệ thống web truyền thông

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Tokyo                  Lương: 20 – 30 man               Hạn nộp: 19/1/2018                Chi tiết

Kỹ sư thiết kế Lamp

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Toyota                 Lương: 20 – 30 man               Hạn nộp: 04/03/2018               Chi tiết

Kỹ sư thiết kế ô tô

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Tochigi                Lương: 380 – 550 man/năm    Hạn nộp: 19/01/2018              Chi tiết

Kỹ sư thiết kế chi tiết nhựa trong nội thất ô tô

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Tochigi            Lương: 20 – 28 man        Hạn nộp: 21/01/2018       Chi tiết

Kỹ sư thiết kế khuôn

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Osaka             Lương: 20 – 30 man        Hạn nộp:19/01/2018         Chi tiết

 

Kỹ sư thiết kế đèn xe – Toyota

 

CÔNG TY CP & DV FUKUZAWA VIỆT NAM

 Khu vực: Toyota                Lương: 30 man/tháng             Hạn nộp: 17/02/2018               Chi tiết

 

Trang :     1  2 3 4  5

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.